Vækstmidler

Styrk din virksomheds digitale tilstedeværelse

Digitale vækstmidler for op til 1 mio. kr. resten af året!

SMV:Digital består af en række tilbud, der hjælper dig i mål med din digitale omstilling, automatisering og udvikling af din e-handel.
Formålet med støttepuljen er at understøtte udviklingen af din forretning, forbedre din produktivitet og din konkurrenceevne.

Hvad kan vi hjælpe dig med?
Hos Tiger Media er vi godkendte som digitale rådgivere hos erhvervshusene i hele landet.
Det betyder, at du kan bruge os, når du søger om tilskud til dine investeringer på op til 250.000 kr. pr. projekt.
Vi hjælper dig sikkert gennem ansøgningsprocessen til et af følgende områder:

Rådgivning
Tilskud til privat rådgivning inden for bl.a. automatisering, digitale systemer og e-handel på op til 100.000 kr.

Investeringsstøtte
Tilskud til investeringer i ny teknologi på op til 250.000 kr.

Kompetence- og ledelsesudvikling
Få op til 100.000 kr. i medfinansiering via Bliv:Digital til skræddersyede kompetenceforløb til digitaliseringsprojekter f.eks. uddannelse af dine medarbejdere i digital markedsføring, SEO, optimering af webshop m.m.
Udfordringerne kan også være manglende digitalisering af administration-, økonomi-, produktion-, og kommunikationsprocesser.

Digital vejledning
Inspiration og vejledning til at gå i gang med digital omstilling. Hos Tiger Media A/S har vi hjulpet mere end 700 kunder med at tage næste skridt på deres digitale rejse. Du får derfor adgang til den nyeste viden baseret på lang erfaring gennem os.

Desuden frigives løbende støttepuljer inden for bestemte temaer, f.eks. eksportfremmende digitalisering, hvor vi har kompetencer, som kan hjælpe dig videre ud i verden med dine produkter og serviceydelser.
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash
Hvilke effekter kan du forvente?
Virksomheder, der modtager et SMV:Digital-tilskud, evaluerer forløbet og effekterne to gange: umiddelbart efter endt projekt og 1 år efter projektet blev afsluttet.
Hele 96 pct. af tilskudsmodtagerne er efter endt projekt enten meget enige eller enige i, at programmet har betydet, at udviklingsprojektet blev opprioriteret fremfor at blive tilsidesat for den daglige drift.

I gennemsnit oplever 8 ud af 10 virksomheder, at tilskuddet har bidraget til at øge hhv. produktiviteten, omsætningen, antallet af ansatte og eksporten i virksomheden. 84 pct. af tilskudsmodtagerne vurderer, at projektet enten i høj eller nogen grad har medført højere jobtilfredshed blandt virksomhedens medarbejdere.

90 pct. vurderer ligeledes, at virksomhedens medarbejdere i høj eller nogen grad er blevet i stand til at gøre brug af nye digitale løsninger.
Lidt flere end halvdelen af alle tilskudsmodtagere svarer efter endt projekt, at projektet har bidraget til en mere grøn og bæredygtig omstilling af virksomheden.Af de SMV’er, der angiver at opleve grønne effekter, nævner 52 pct. mindsket papirforbrug som en positiv effekt.
De to grønne effekter, som næstflest nævner, er minimering af lagerhold og fejlkøb samt mindre transport.
Hvornår kan du få støtte?
Vi har lavet en lille kalender over ansøgningsfristen til de forskellige tilskudspuljer. Vi hjælper dig sikkert gennem ansøgningsprocessen og husker vigtige deadlines for dig, så du kan koncentrere dig om din forretning i stedet.
12. september 2022
Tema: Skab værdi med dine data
Beløb: Tilskudsvoucher på 100.000 kr.
Målgruppe: Tilskuddet på 100.000 kr. er for dig, der har et ønske om at komme i gang med at udnytte de data, som din virksomhed allerede indsamler og har lagret og omsætte dem til værdi, så data kan blive en integreret del af din virksomheds forretning.
 
Eksempler på løsninger:

13. september 2022
Tema: Digital sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse
Beløb: Tilskudsvoucher på 50.000 kr. OBS Tilskuddet kan søges og køres sideløbende med andre SMV:Digital forløb.
Målgruppe: Tilskuddet er målrettet virksomheder med 2-249 ansatte, som vil have styr på virksomhedens digitale sikkerhed, data og systemer.
Eksempler på løsninger:

3. oktober 2022
Tema: Investerings- og rådgivningsstøtte
Beløb: Tilskud på op til 250.000 kr.
Målgruppe: Tilskuddet på op til 250.000 kr. er for dig, der er klar til at investere i digitale systemer, automatisering eller e-handelsløsninger, der kan styrke din virksomheds produktivitet eller eksport.

Eksempler på løsninger:

10. oktober 2022
Tema: Digital omstilling, e-handel og automatisering.
Beløb: Tilskud på 100.000 kr.
Målgruppe: Tilskuddet på 100.000 kr. er for dig, der har en idé om, hvordan et udviklingsprojekt inden for digitalisering, e-handel eller automatisering kan hjælpe dig med at styrke din virksomheds konkurrenceevne, gribe en mulighed eller imødegå en udfordring, men som har brug for rådgivning til at komme i gang med eller gennemføre dit projekt. 

Eksempler på løsninger:

luis-villasmil-4V8uMZx8FYA-unsplash

Kan du få støtte?
Hvis du ønsker støtte til at tage det næste digitale skridt, skal du leve op til ganske få generelle krav:

Der er krav om egen medfinansiering i form af 50% enten i form af kontant betaling, egne afholdte timer eller et mix af disse.
Herudover gælder der specifikke krav afhængigt af, hvilken tilskudsvoucher du søger:

Ansøgere til tilskud på 25.000 kr.:

Ansøgere til tilskud på 50.000 kr.:

Ansøgere til tilskud på 100.000 kr.:

Ansøgere til tilskud på op til 250.000 kr.:

Har din virksomhed tidligere deltaget i et SMV:Digital projekt, kan du frit ansøge igen, såfremt dit projekt er afsluttet og afrapporteret, og din virksomhed i øvrigt stadig opfylder alle ovenstående krav. 

Når vi har afklaret, om din virksomhed er inden for målgruppen af SMV:Digital er næste skridt at få defineret dit digitale projekt samt at sikre, at projektet er inden for programmets rammer. Det hjælper vi dig med.

Eksempler på projekter

Potentialeafklaring
Et potentialeafklaringsforløb kan identificere, hvor virksomheden har størst potentiale for at indføre ny teknologi, hvilke teknologier der er relevante at investere i samt udarbejdelse af businesscases. Det kan f.eks. være:

Implementering
Et implementeringsforløb kan hjælpe med at høste gevinsterne ved ny teknologi, som du enten har investeret i inden for det seneste år eller indkøber i forbindelse med projektet. Det kan f.eks. være:

Investeringsstøtte
Direkte investeringsstøtte er for virksomheder, som er klar til at investere i digitale systemer, automatisering eller e-handelsløsninger. Investeringer støttes med 25% op til et maksimalt støttebeløb på 200.000 kr. Det kan f.eks. være:

Med SMV:Pro får du

Digital tilstandsrapport
Vi gør status over din nuværende situation og hjælper dig med at zoome ud fra dine daglige driftsopgaver, så vi sammen kan se på din virksomhed i et større perspektiv.

Kortlægning af din fremadrettede indsats
Vi fokuserer på nye idéer, der fremtidssikrer din virksomhed og tilfører lavpraktiske værktøjer, der skaber retning og fremdrift for dig.

En skræddersyet plan
Vi laver en plan for nødvendige tiltag, så du får et overblik over, hvilken tid, omkostninger, investeringer, ressourcer og milepæle der skal til, for at du lykkes med dine initiativer.

Professionel rådgivning
Vi hjælper dig i mål med din plan og giver dig lavpraktiske værktøjer til at skabe succes for din virksomhed. Du kan 50% i tilskud til køb af vores rådgivning – helt op til 100.000 kr. Vi er godkendte til at rådgive dig inden for både digitalisering og generel forretningsudvikling, fordi det går hånd-i-hånd, når din virksomhed skal løftes til næste niveau.

SMV:Pro har ingen ansøgningsfrist, men der lukkes for ansøgninger i oktober 2022, så skynd dig at tage fat i os, hvis du skal nå at have godkendt et projekt til denne tilskudspulje.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med digitale strategier her

Vi ser frem til at høre fra dig