Vækstmidler

Styrk jeres digitale tilstedeværelse med vækstmidler fra SMV:Digital

Søg digitale vækstmidler for op til en million kroner.

Med den hurtige udvikling, der sker inden for den digitale verden, er det vigtigt, at I som lille eller mellemstor virksomhed også kommer med på digitaliseringsbølgen.

For at komme godt i gang med digitaliseringen kan det være nødvendigt både at investere i nyt teknologisk udstyr og software, opgradere medarbejdernes færdigheder og gennemføre omfattende træning. Det er alt sammen projekter, der kan kræve ressourcer, som en SMV ikke har mulighed for selv at stille.

Derfor har Digitaliseringsstyrelsen valgt at oprette SMV puljen, hvis formål er at “fremme vækst og udvikling gennem digitalisering, automatisering og e-handel blandt små og mellemstore virksomheder fra alle erhverv i Danmark.”

Gennem SMV puljen kan I søge digitale vækstmidler for op til en million kroner. Med pengene kan I understøtte jeres digitale ambitioner og dermed stå endnu stærkere i fremtiden.

Hvad er SMV puljen?

SMV puljen håndteres af SMV:Digital, der er en del af Virksomhedsprogrammet, der i alt indeholder fire spor: SMV:Vækstpilot, SMV:Grøn, SMV:Eksport samt SMV:Digital.

SMV:Digital drives af Digitaliseringsstyrelsen i et samarbejde mellem landets seks erhvervshuse.

Gennem SMV puljen har I som SMV mulighed for at søge tilskud til jeres digitaliseringsrejse. Med vækstmidlerne herfra kan I styrke jeres online salg, investere i ny teknologi eller udvikle jeres digitale kompetencer.

Programmet består af relevante tilbud i form af tilskud til indkøb af privat rådgivning, tilskud til investering og kompetenceudviklingsforløb.

Beløbene varierer fra 25.000 kr. og op til 500.000 kroner pr pulje. Puljerne indeholder samlet set 102,5 mio. kr.

Formål med dit website

Virksomheder ønsker en digital tilstedeværelse på Internettet af forskellige årsager.
Formålet kan være:

Med vækstmidler fra SMV:Digital får I muligheden for at blive en digital frontløber. Midlerne kan bruges til at rådgive om digitale udfordringer og investere i den nyeste teknologi og dertilhørende rådgivning.

Eksempler på konkrete områder, hvor I kan bruge vækstmidler fra SMV:Digital:

Hvem kan søge vækstmidler fra SMV:Digital?

SMV:Digital er målrettet små og mellemstore virksomheder med dansk CVR nummer. Der er blot nogle få krav, I skal leve op til for at kunne søge vækstmidlerne.

Følgende virksomheder kan søge SMV:Digital:

Der er krav om egen medfinansiering i form af 50% enten i form af kontant betaling, egne afholdte timer eller et mix af disse.

Hvornår kan man søge vækstmidler fra SMV:Digital? ​

SMV:Digital åbner løbende for deres puljer gennem hele året, og vi anbefaler, at I tilmelder jer notifikationer direkte på SMV:Digitals hjemmeside, så I får direkte besked, når nye puljer annonceres.

Herudover gælder der specifikke krav afhængigt af, hvilken tilskudsvoucher I søger:

Ansøgere til tilskud på 25.000 kr.:
Virksomheden skal have mellem 2-49 årsværk

Ansøgere til tilskud på 50.000 kr.:
Virksomheden skal have mellem 2-49 årsværk

Ansøgere til tilskud på 100.000 kr.:
Virksomheden skal have mellem 3-249 årsværk i seneste aflagte regnskab
Virksomheden skal have en omsætning på minimum 2 mio. kr. i seneste aflagte årsregnskab

Ansøgere til tilskud på op til 250.000 kr.:
Virksomheden skal have mellem 3-249 årsværk i seneste aflagte regnskab
Virksomheden skal have en omsætning på minimum 2 mio. kr. i seneste aflagte årsregnskab
Virksomheden skal være afklaret omkring teknologivalg og herunder have udarbejdet en business case for investering i ny hardware eller software

Bemærk: For puljer som er finansieret med EU-midler kan virksomheder inden for primære erhverv ikke søge.

Har I tidligere deltaget i et SMV:Digital projekt, kan I frit ansøge igen, såfremt jeres projekt er afsluttet og afrapporteret, og jeres virksomhed i øvrigt stadig opfylder alle ovenstående krav.

Når vi har afklaret, om jeres virksomhed er inden for målgruppen af SMV:Digital, er næste skridt at få defineret jeres digitale projekt samt at sikre, at projektet er inden for programmets rammer. Det hjælper vi jer med.

Hvordan kan Tiger Media hjælpe med tilskuddet fra SMV:Digital?

Hos Tiger Media har vi hjulpet mere end 700 kunder med at tage næste skridt på deres digitale rejse. Vi er godkendt som digitale rådgivere hos de seks erhvervshuse i hele landet, hvilket betyder, at I kan bruge os, når I søger om tilskud til jeres investeringer på op til 250.000 kr. pr. projekt. Vores mange års arbejde med digitalisering af virksomheder giver jer unik adgang til den nyeste viden baseret på lang erfaring.

Vi har de nødvendige færdigheder til at hjælpe jer med at digitalisere og øge eksporten. Der er tilgængelige støttepuljer til eksportfremmende digitale projekter, som fokuserer på bestemte temaer såsom digital markedsføring og online salg. Lad os hjælpe jer med at navigere i disse tilskud og sikre, at I får den nødvendige støtte til at vokse globalt.

Vi kan hjælpe jer sikkert gennem ansøgningsprocessen til et af følgende områder:

Rådgivning – op til 100.000 kr.
Tilskud til privat rådgivning inden for blandt andet automatisering, digitale systemer og e-commerce på op til 100.000 kr.

Investeringsstøtte – op til 250.000 kr.
Tilskud til investeringer i ny teknologi på op til 250.000 kr.

Kompetence- og ledelsesudvikling – op til 100.000 kr.
Få op til 100.000 kr. i medfinansiering via Bliv:Digital til skræddersyede kompetenceforløb til digitaliseringsprojekter til for eksempel uddannelse af jeres medarbejdere i digital markedsføring, SEO og optimering af e-commerce.

Projekterne kan også omhandle digitalisering af administrations-, økonomi-, produktions-, og kommunikationsprocesser.

I kan læse mere om, hvordan vi arbejder med digitale strategier her.

Tak for din interesse

Du vil blive kontaktet hurtigst muligt