Digitale strategier

Bliv brancheførende med en digital strategi

Bliv set af jeres kunder dér, hvor de færdes. En digital strategi har fokus på jeres forretning, kunder og vækst.

Implementer den digitale kunderejse

I en verden, der bliver mere og mere digital for hvert år, er det vigtigt, at I som virksomhed holder fokus på, hvordan jeres kunder finder frem til jeres produkter, og hvordan den digitale købsoplevelse er. Det kræver en stærk digital strategi med klare målsætninger. 

En succesfuld digitalisering forudsætter, at jeres digitale strategi inkluderer alle aspekter af jeres forretning. Kunderejsen skal gøres digital, lige fra en potentiel kunde finder frem til jer, og til købet afsluttes. Efterfølgende skal kunden genaktiveres for at foretage nye køb. Alt dette vil en effektiv digital forretningsstrategi kunne hjælpe jer med at klarlægge.

5 grunde til, at I har brug for en digital strategi

Hvad er en digital strategi?​

En digital strategi er en plan for, hvordan digitale løsninger skal hjælpe jer med at fastholde og øge jeres konkurrenceevne. Den skal derfor understøtte, optimere og videreudvikle jeres nuværende forretningsmodel.

En effektiv digital strategi er baseret på data, analyse og viden. Strategien skal indeholde alt lige fra viden om målgruppen til teknologi, kommunikation, platforme og taktikker. De bedste digitale strategier har fokus på konkrete mål og delmål.

Strategien skal komplementere jeres overordnede forretningsstrategi. En dyb forståelse af de interne og eksterne forhold i en virksomhed bør således danne grundlaget for udviklingen af den digitale strategi.

Hvorfor udvikle en digital strategi?

Formålet med en digital strategi er at styrke jeres position i markedet. Uanset om I er en B2B virksomhed eller B2C virksomhed, er en digital strategi uundværlig.

En af de vigtigste forudsætninger for at lykkes med en digital strategi er, at målene er klart definerede. Er der ikke opstillet klare mål, er det svært at udlede, om strategien er effektiv, eller om den skal rettes til. Derfor skal strategien indeholde målbare og specifikke målsætninger. På den måde kan I måle og evaluere jeres resultater samt justere strategien, så I når jeres mål.

Eksempler på konkrete og målbare målsætninger kan være at måle og analysere trafikken på jeres website, få flere leads samt øge engagementet på sociale medier.

Helt konkret vil en digital strategi hjælpe jer med at svare på:

Udvikl jeres digitale strategi sammen med Tiger Media

Hos Tiger Media har vi en holistisk tilgang til at skabe digitale strategier. Vi inddrager således hele virksomhedens værdikæde. Vores analyser bygger på designtænkning og understøttes af en række interviews med jeres kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og ledelse.

Dette arbejde munder ud i en digital tilstandsrapport, der beskriver jeres nuværende og mulige fremtidige digitale situation. Den består af en dataanalyse og proceskortlægning baseret på den indsigt og feedback, vi indsamler.

Den digitale tilstandsrapport danner grundlaget for jeres digitale strategi. På baggrund af trends og tendenser, samt vores vurdering af virksomhedens digitale modenhed, udvikler vi, i tæt samarbejde med jer, jeres digitale strategi.

Med Tiger Media får I en erfaren partner igennem hele processen, hvor vi påtager os rollen som både sparringspartner, rådgiver og strategisk projektleder. Kontakt os for at komme i gang med jeres digitale strategi.

Tak for din interesse

Du vil blive kontaktet hurtigst muligt